Ledenvoordeel

 Ons krantje : tweemaandelijks clubblad met clubnieuws en wandelaanbod van de volgende periode.

Lidgeld : het jaarlijks lidgeld bedraagt voor 2023, 15 euro. Terugbetaald door het ziekenfonds bij het binnenbrengen van het aanvraagformulier terugbetaling inschrijvingsgeld. Lidgeld kan gestort worden via bankrekening nr : BE68 0680 818 5 9034. Wel vermelden NAAM en ADRES aub.

Verzekering : Tegen lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Spaarkaart : deze kan je laten afstempelen bij deelname aan een wandeling.Een volle stempelkaart geeft recht op 5 euro, welke je kan gebruiken tegenover een betalende activiteit in clubverband, voor aankoop clubmateriaal, ledenfeest, busreizen, lidgeld.

Walking in Belgium : voor de clubleden aan de prijs van 6 euro. Voor wandelaars van andere clubs aan de prijs van 8 euro.

Walking magazine : gratis abonnement op het tijdschrift, en dit 5 maal per jaar.

Inschrijvingen wandeling : leden 1.50 euro en niet leden 3.00 euro

Adresetiketten : te bestellen bij Alfons Moons aan de prijs van 2 euro. Kleef steeds een sticker op je startkaart bij deelname aan wandelingen.

Busreizen : georganiseerde busreizen waaraan je kan deelnemen voor de som van  10 euro. Inschrijven bij Louis of Theo.

Aankoop clubmateriaal : T-shirts te bekomen bij Theo.

Ledenfeest : in oktober.

Helpersfeest : in januari.